TDS – OPĆE

Za upis na ovo zanimanje potrebna su sljedeća dokumenta:

 1. Rodni list (original);
 2. Za prekvalifikaciju: svjedočanstva i diploma(-e) ranije završene škole (original), za osnovce: svjedočanstvo osmog/devetog razreda (original);

Zanimanje Tehničar drumskog saobraćaj – opće ima sljedeći plan i program:

PRVI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. HEMIJA
 9. TEHNIČKO CRTANJE SA NACRTNOM GEOMETRIJOM
 10. TEHNIČKA MEHANIKA
 11. TEHNOLOGIJA MATERIJALA I ROBA U TRANSPORTU
 12. OSNOVI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 13. PRAKTIČNE VJEŽBE

DRUGI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. HISTORIJA/POVIJEST
 5. INFORMATIKA
 6. MATEMATIKA
 7. FIZIKA
 8. SAOBRAĆAJNA GEOGRAFIJA
 9. TEHNIČKA MEHANIKA
 10. MAŠINSKI ELEMENTI
 11. MOTORNA VOZILA
 12. PRAKTIČNE VJEŽBE

TREĆI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. GRAĐANSKO OBRAZOVANJE/DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
 5. MATEMATIKA
 6. ORGANIZACIJA PREVOZA ROBE I PUTNIKA
 7. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 8. DRUMSKE SOBRAĆAJNICE
 9. MOTORI SUS
 10. ROBNOTRANSPORTNE MANIPULACIJE
 11. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
 12. PRAKTIČNE VJEŽBE

ČETVRTI RAZRED

 1. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
 2. STRANI JEZIK
 3. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
 4. SOCIOLOGIJA
 5. MATEMATIKA
 6. ORGANIZACIJA PREVOZA ROBE I PUTNIKA
 7. BEZBJEDNOST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 8. DINAMIKA MOTORNIH VOZILA
 9. EKONOMIKA DRUMSKOG SAOBRAĆAJA
 10. AUTOBAZE I AUTOSTANICE
 11. PRAKTIČNE VJEŽBE

MATURSKI ISPIT

 1. MATURSKI RAD
 2. USMENA ODBRANA MATURSKOG RADA
 3. BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (ESEJ)

Vezane vijesti...