Učenici sekcije “CIVITAS” u posjeti izložbi “Milton Glaser”

Dana 13.02.2020. sekcija CIVITAS je posjetila izložbu “Milton Glaser” postavljenu u Umjetničkoj galeriji BiH. 
Ova izložba je posvećena jednom od najslavnijih američkih grafičkih dizajnera koji je svojim kreativnim angažmanom snažno uticao na sliku moderne Amerike, a njegov logo definirao je metodologiju brendiranja i postao najkorišteniji uzor za kreaciju slike jednog grada.  I ♥ NY

Milton Glaser je i dva puta kreirao postere za Sarajevo. Prvi put 1983. godine za Međunarodni olimpijski komitet koji je od njega tražio da kreira poster za promociju XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, gdje je ponudio dva rješenja i oba su producirana kao grafike, te se danas čuvaju u zbirci Međunarodnog olimpijskog komiteta i u zbirci Muzeja XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. 
Drugi put je 2014. godine, zajedno sa Mirkom Ilićem, napravio poster povodom obilježavanja stote godišnjice atentata u Sarajevu u organizaciji ULUPUBiH-a.
Ovu izložbu su posjetili učenici/e Adela Avdić, Faris Pašić, Nejra Jamak, Amer Škrijelj, Dalila Musić, Adna Hadžović, Tarik Hadžajlija u pratnji profesora Igora Smiljanića. 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

You may also like...