Obavještenje za vanredne učenike!

Obavještavamo sve vanredne učenike koji su prijavili polaganje ispita u novembarskom roku 2020. godine da polaganje usmenog dijela ispita počinje u ponedjeljak u 17h. Zadaci za pismeni dio ispita će biti postavljeni 2 sata ranije, tj u 15h na Google Classroom platformu. Još jednom pozivamo kandidate koji nisu preuzeli svoje školske naloge za Google for Education platformu (tj. Google Classroom i Google Meet) da se jave na školski mail ili u formiranu viber grupu da im se isti pošalju. Bez ovih naloga neće se moći pristupiti polaganju ispita. Raspored ispita za novembarski rok imate na sljedećem linku.

You may also like...