Preuzimanje dokumenta za vanredne učenike

Obavještavamo sve vanredne učenike koji su polaganje završnih i maturskih ispita završili u januarsko-februarskom roku 2021. godine da od 22.02.2021. godine (ponedjeljak) mogu doći u školu da preuzmu novoizdane dokumente kao i svoje ranije dokumente. Dokumenti se preuzimaju na protokolu škole u vremenu od 09:00h do 14:00h.

You may also like...