Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta

Dio Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022.godini, objavljenog dana 12.08.2021.godine na službenoj stranici Ministarastva za odgoj i obrazovanje, službenoj stranici Škole, i na stranici  JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ (Obavještenje o raspisanom javnom konkursu je objavljeno dana 12.08.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz”), kao i Ispravka dijela teksta javnog konkursa objavljena dana 16.08.2021.godine (Obavještenje o Ispravci dijela teksta javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021/2022.godini je objavljeno dana 16.08.2021.godine i dnevnom listu“Dnevni avaz“), a   za radno mjesto pod rednim brojem 5. Nastavnik/nastavnica stručno-teoretske grupe predmeta – PTT grupe predmeta, 1 izvršilac, 23 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2022.godine.

Preostali dio teksta Javnog konkursa, koji je objavljen dana  12. 08. 2021. godine, ostaje nepromjenjen.

Napomena: Poništenje dijela Javnog konkursa će biti objavljeno u dnevnom listu: Dnevni avaz“  dana 30.10.2021.godine.

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA 29. OKTOBAR 2021.

 

 

You may also like...