ZAJEDNIČKI RODITELJSKI SASTANAK – FEBRUAR 2016. GODINE

RODITELJSKI SASTANAK FEBRUAR 2016 3U organizaciji pedagoško-psihološke službe, u školskoj sali, dana 16.02.2016. godine realizovano je predavanje o temi “Komunikacija sa adolescentom“ za roditelje učenika prvih i drugih razreda. Realizator predavanja je KJU „Porodično savjetovalište“.

Predavanju je prisustvovalo 86 roditelja, koji su dobili informacije o segmentima rada KJU“Porodičnog savjetovališta“, a koji se tiču rješavanja problema u porodici i pomoći adolescentima u njihovom sazrijevanju i odrastanju.

 

 

Vezane vijesti...