SAOBRAĆAJNA EDUKACIJA 2016/2017

U Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije Sarajevo , u periodu od 15.11.2016. godine do 12.12.2016. godine realizovan je projekat vršnjačke edukacije: „Prevencija rizičnog ponašanja mladih u saobraćaju“ .

Projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Aktivnosti u okviru ovog projekta realizovane su na časovima odjeljenjskih zajednica završnih razreda .

Cilj projekta je da se kroz ovaj vid edukacije učenika djeluje na jačanje svijesti

o bezbjednom učešću u procesu saobraćaja kao i razvijanju saobraćajne kulture.

Vršnjački edukatori su bili Korman Vahidin i Čolpa Aldin ,učenici III-1a razreda.

Koordinatori ovih aktivnosti su pedagoško-psihološka služba Škole Maša Omerbašić, dipl.psiholog, Suada Delić, prof.pedagogije i psihologije i profesor Alija Šoljić, dipl. ing. saobraćaja.

Vezane vijesti...