Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma

Javni poziv za prijavu kandidata za člana stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma po predmetima

 1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost – 10 članova
 2. Engleski jezik- 8 članova
 3. Njemački jezik – 8 članova
 4. Francuski jezik – 3 člana
 5. Turski jezik – 4 člana
 6. Arapski jezik – 4 člana
 7. Italijanski jezi – 4 člana
 8. Latinski jezik – 3 člana
 9. Matematika – 10 članova
 10. Informatika – 4 člana
 11. Biologija, Ekologija – 6 članova
 12. Fizika – 6 članova
 13. Hemija – 6 članova
 14. Geografija – 6 članova
 15. Historija – 6 članova
 16. Muzička kultura – 2 člana
 17. Likovna kultura – 2 člana
 18. Filozofija s logikom – 2 člana
 19. Nacrtna geometrija – 2 člana
 20. Sport / TiZO – 6 članova
 21. Društvo/Kultura/Religija – 5 članova
 22. Građansko obrazovanje I Demokratija i ljudska prava – 3 člana
 23. Islamska vjeronauka, Pravoslavna vjeronauka, Katolički vjeronauk – po 3 člana Stručni predmeti IT izborno područje gimnazija
 24. Programiranje – 6 članova
 25. Baze podataka, Matematske osnove računarskih nauka, Napredna primjena informatike, Web programiranje, Softver inženjering, Razvoj mobilnih aplikacija – 8 članova Sportsko izborno područje
 26. Osnovi sportske pripreme – 4 člana
 27. Medicinska antropologija – 2 člana
 28. Higijena sporta – 2 člana
 1. Javni poziv kurikulumi
 2. Obrazac prijave

You may also like...