Eksterna matura – školska 2017/2018. godina

Obavještavamo sve redovne učenike četvrtih razreda da će se eksterna matura (pilot-projekat) realizirati 11. i 12. aprila 2018. godine (srijeda i četvrtak), prema sljedećoj satnici i rasporedu:

  1. 11.04.2018. godine (srijeda) – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10:00 sati;
  2. 11.04.2018. godine (srijeda) – Engleski jezik/Njemački jezik, sa početkom u 12:00 sati;
  3. 12.04.2018. godine (četvrtak) – Matematika, sa početkom u 10:00 sati.

Svaki ispitni test će trajati 1 sat (60 minuta).

Napomena: Učenici četvrtih razreda su dužni 11. i 12. aprila 2018. godine pristupiti testiranju iz sva tri predmeta i nisu dužni prisustvovati realiziranju nastave po rasporedu za srijedu i četvrtak u periodu prije i nakon završetka testiranja iz određenog predmeta (tokom ova dva dana neće biti redovne nastave za učenike IV-1a, IV-1b, IV-2a i IV-2b razreda). Za učenike ostalih razreda redovna nastava se odvija po važećem rasporedu i satnici.

Linkovi za materijal za eksternu maturu:

  1. BHS – Vodic B za eksternu maturu;
  2. Engleski jezik – Vodic B za eksternu maturu;
  3. Matematika – Vodic B-1 za eksternu maturu;
  4. Njemački jezik Vodič za eksternu maturu;

Vezane vijesti...