Uputstvo za tehničku pripremu i izradu maturskog rada

OnceUponATime1U prilogu je pojašnjen ispravan način pisanja maturskog rada bez obzira na temu istog, te, molimo sve učenike maturante da se pridržavaju datih uputstava prilikom izrade svojih maturskih radova, kako ne bi došli u situaciju da budu vraćeni zbog tehničkih grešaka.
UPUTSTVO ZA TEHNIČKU PRIPREMU I IZRADU MATURSKOG RADA

You may also like...