Prijem računarske i mrežne opreme

Danas 19. maja 2020. godine u 09 sati izvršen je prijem računarske opreme koju je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nabavilo za srednje škole za implementaciju projekta “Elektronski dnevnik”. Ovom nabavkom je naša škola dobila 28 računara, jedan Wireless Access Point i jedan switch koji će biti raspoređeni po učionicama, čime će biti zamijenjena dotrajala računarska oprema u učionicama i kabinetima za izvođenje nastave i na taj način omogućiti što kvalitetniju realizaciju offline nastave kada se učenici i nastavnici ponovo vrate u školske klupe. Ovim putem se zahvaljujemo Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, na ovaj vrijednoj donaciji koja će sigurno znatno unaprijediti proces rada u našoj školi.

Google Photo
Google Photo

You may also like...