Produženje važenja mjera

Koristimo se prilikom da Vam dostavimo Zaključak Vlade broj 02-04-11776-2/21, a koji se odnosi na produženje važenja mjera u vezi organizacije odgojno-obrazovnog procesa, do 3. 4. 2021. godine, a koji su određeni Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo, broj 02-04-8802-1/21, od 11. 3. 2021. i broj 02-04-9347-1/21 od 15. 3. 2021 godine.

  1. Naređuje se obustava rada javnih bazena i kupališta, spa, fitnes centara i teretana na području Kantona Sarajevo, uz izuzetak registriranih rehabilitacionih centara.
  2. Zabranjuje se održavanje sportskih rekreativnih treninga i aktivnosti u zatvorenom prostoru, uz izuzetak održavanja trenažnih procesa sportista svih profesionalnih sportskih klubova i održavanja profesionalnih sportskih natjecanja na otvorenom i u zatvorenom prostoru, bez prisustva publike i uz obavezno pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.
  3. Naređuje se obustava rada kladionica na području Kantona Sarajevo uz izuzetak online klađenja, a u vezi sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-04-11859/21 od 22.03.2021. godine.
  4. Produžava se važenje mjera u vezi organizacije odgojno-obrazovnog procesa određenih Zaključcima Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-8802-1/21 od 11.03.2021. godine i broj: 02-04-9347-1/21 od 15.03.2021. godine do 03.04.2021. godine.
  5. Kontrolu nad sprovođenjem mjera iz tačke 1., 2. i 3. ovog zaključka vršit će Kantonaina uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.
  6. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 24.03.2021. godine do 03.04.2021. godine i objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

You may also like...