Online upis 2022/2023.

Dragi budući srednjoškolci, 

završetkom obrazovanja u osnovnoj školi učenici donose veoma važnu odluku o izboru srednje škole koju žele upisati, a time i izbor budućeg zanimanja. Važno je da se na vrijeme informišete o srednjim školama, kako biste bili u mogućnosti realno odabrati vašu buduću školu, a u skladu sa vašim postignućima i interesovanjima u prethodnom školovanju. 

Vrlo je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na internet stranici Ministarstva i stranici: upis.emis.edu.ba, a na kojoj će biti objavljeni uslovi i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad na sistemu. 

Kalendar aktivnosti – termini polaganja eksterne mature

  • Kraj redovne nastave za učenike 9. razreda osnovne škole: 07.6.2022. 
  • Polaganje eksterne mature: 16. i 17.6.2022.
  • Prvi konkursni rok: 21.6.2022. – 28.6.2022.
  • Drugi konkursni rok: 30.6.2022. – 4.7.2022.

Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (19.05.2022.)

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (10.06.2022.)

Važne informacije za učenike koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona Sarajevo 

Učenici koji su osnovno obrazovanje završili izvan Kantona Sarajevo, a žele upisati 1. razred srednje škole u Kantonu Sarajevo,  dužni su polagati eksternu maturu. Način prijave i druge informacije o tome mogu se naći na https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura  (23.5.2022.)

Važne informacije za učenike koji su završili osnovnu školu koja radi po nastavnom planu i programu koji su donijeli organi druge države (Francuska škola CIFS Sarajevo, OŠ „Al-Amel“, Quality Schools International – International School of Sarajevo – QSIS Sarajevo)

  • Učenici koji su završili osnovnu školu koja radi po nastavnom planu i programu koji su donijeli organi druge države u skladu sa vlastitim propisima, dužni su, u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 30/19 i 33/21) i Pravilnikom o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/21), izvršiti ekvivalenciju i nostrifikaciju obrazovnih isprava.
  • U skladu sa članom 6. i 8. Pravilnika o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi postupak nostrifikacije i ekvivalencije obrazovnih isprava pokreće se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na obrascu N/E 1 koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva, u dijeli Preuzimanje – Zahtjevi i obrasci.
  • Nakon izvršene ekvivalencije i nostrifikacije, potrebno je da učenici dostave dokumente u OŠ „Osman Nakaš“ kako bi se izvršio unos potrebnih podataka u informacioni sistem i kreirao oID učenicima (obrazovni identifikator) koji predstavlja šifru učenika za prijavu na online sistem.

Informacija za učenike koji će ponavljati 1. razred srednje škole

Učenici koji će ponavljati 1. razred srednje škole u školskoj 2022/2023. godini, a ne žele nastaviti obrazovanje u istoj školi, dužni su obratiti se Ministarstvu za odgoj i obrazovanje na e-mail: mo@mo.ks.gov.ba kako bi se učenik/ica dodala na konkursni rok. 

U e-mailu je potrebno  navesti sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • naziv srednje škole koju je učenik/ica prethodno pohađao/la
  • oID (obrazovni identifikator)

Napominjemo, ukoliko učenik koji će ponavljati 1. razred srednje škole u školskoj 2022/2023. godini želi nastaviti obrazovanje u drugoj srednjoj školi, dužan je upisati se putem online sistema.

Polaganje prijemnog ispita:

https://mo.ks.gov.ba/onlineupis22

You may also like...