K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2022./2023. godini.

DCIM100GOPROGOPR0023.JPG

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2022./2023. godini traje od 21. juna do 28. juna 2022. godine do 16.00 sati. Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole, odnosno u gimnaziju – sportsko izborno područje, polažu prijemni ispit, odnosno test fizičke sposobnosti, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa.
Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u umjetničke škole, kao i mjesto i satnica polaganja testa fizičke sposobnosti za kandidate koji konkurišu u gimnaziju-sportsko izborno područje, objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici tih škola. Kandidati koji konkurišu u privatne škole-gimnazije polažu prijemni ispit, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa. Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u privatne škole- gimnazije objavljuju se na oglasnoj tabli i internet stranici tih škola.
Kandidati koji konkurišu u ostale srednje škole, javne ustanove, ne polažu prijemni ispit, osim kandidata koji konkurišu u Katolički školski centar (Opća-realna gimnazija ili Srednja medicinska škola), koji pristupaju intervjuu i dužni su okončati intervju najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa. Program, mjesto, satnica, način ocjenjivanja i teme intervjua za kandidate utvrđuje osnivač, a škola objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici škole, najkasnije do objavljivanja konkursa.
Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo vrši upis učenika na sljedeća zanimanja:
Tehnička (četverogodišnja) zanimanja:
1) Tehničar PTT saobraćaja – komunikacione tehnologije, 1 odjeljenje – 24 učenika, minimalan broj bodova iz osnovne škole je 63;
2) Tehničar PTT saobraćaja – poštanske tehnologije, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, minimalan broj bodova iz osnovne škole je 63;
3) Tehničar drumskog saobraćaja – opće, 1 odjeljenje – 24 učenika, minimalan broj bodova iz osnovne škole je 63;
4) Tehničar drumskog saobraćaja – unutrašnji transport, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, minimalan broj bodova iz osnovne škole je 63;
Zanatska (trogodišnja) zanimanja:
1) Automehaničar, 1,5 odjeljenja – 36 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
2) Autolimar, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
3) Autolakirer, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
4) Autoelektričar, 0,5 odjeljenje – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
5) Vozač motornih vozila, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
6) Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, 1 odjeljenje – 24 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
7) Automehatroničar, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
Dokumenti bitni prilikom upisa učenika u I razred srednjih škola su:
1) zahtjev za upis (popunjava se u školi);
2) Svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole;
3) uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
4) uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
5) izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija, i
6) drugi dokumenti koji budu traženi konkursom.

You may also like...