Javni konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2022/2023. godini

JAVNI KONKURS za upis vanrednih učenika u školskoj 2022/2023. godini

Upis vanrednih učenika u JU Srednju školu za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, za školsku 2022/2023. godinu vršit će se za slijedeća zanimanja III i IV stepena i zvanja majstora:

1) SAOBRAĆAJNA TEHNIČKA ŠKOLA za zanimanja
IV stepen
Tehničar PTT saobraćaja
Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima:

  1. Poštanske tehnolgije,
  2. Komunikacione tehnologije

Tehničar drumskog saobraćaja
Jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima:

  1. Opće
    2.Unutrašnji transport

2) SAOBRAĆAJNA STRUČNA ŠKOLA za zanimanja
III stepen V stepen

1.Vozač motornih vozila 1.Vozač teških motornih vozila
2.Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina 2.Vozač autobusa u međ. prometu
3.Vozač specijalnih vozila
4.Rukovalac pret. i građ. mašina specijalista

3) ELEKTROTEHNIČKA STRUČNA ŠKOLA
III stepen V stepen
1.Autoelektričar 1.Autoelektričar- Majstor

4) MAŠINSKA STRUČNA ŠKOLA
III stepen V stepen

  1. Automehaničar 1. Automehaničar- Majstor
  2. Autolimar 2. Autolimar- Majstor
  3. Automehatroničar

5) HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA STRUČNA ŠKOLA
III stepen V stepen

  1. Autolakirer 1. Autolakirer- Majstor

Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika/učenica za školsku 2022./2023.godinu vršit će se u mjesecu septembru, počev od 01.09.2022. godine do 30.09.2022. godine.
Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti lično na protokol škole svakog radnog dana.
Za dodatne informacije zvati na tel. 033/561-944 i 033/561-940

Javni konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2022/2023. godini

You may also like...