Stručna edukacija nastavnika – “Osnovna andragoška obuka” – Modul II

U cilju usavršavanja nastavnog osoblja, uprava JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, nastavila je sa organizovanjem obuke prema javno-važećem andragoškom programu “Osnovna andragoška obuka” – Modul II. 

Obuka se održala u prostorijama škole u periodu od 9.00-17.00 sati, dana 10.-11.01.2023.godine grupa 1 i dana 12. – 13. januara 2023. godine.

Trener obuke je bila Mr.sci. Martinčević Emilija.

Slične objave