Radionice Muzeja ratnog djetinjstva MRD – Suočavanje s prošlošću

Dana 16.11. 2023. godine u sklopu predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava održane su dvije radionice posebno pripremljene tokom međunarodnih seminara „Djeca u ratu“ i „Seeking justice“, u organizaciji Muzeja ratnog djetinjstva i Euroclia – (European Association of History Educators). Ovi seminari su okupili nastavnike/ce iz (Nizozemske, Njemačke, Litvanije, Kanade, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine).
Tokom radionica učenici III1 i III2B Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo su posebno senzibilizirani i empatisani u razumjevanju posljedica ratnih sukoba i razvijanja vrijednosti koje preveniraju razvijanje budućih ratnih sukoba, ali i suočavanja s prošlošću.
Slušanjem i analizom ličnih priča djece sa ratnih područja, učenici/ce su se senzibilizirali za razumijevanje iskustava i izazova s kojima se suočavaju djeca koja žive u ratnim uslovima. A kroz kreiranje “skulpture razreda”, su razvijajali empatiju prema drugima i razumijevanje da sva djeca nažalost ne odrastaju u miru.
Dijalogom sa drugim, učenici su otkrivali koje to negativne vrijednosti odmažu izgradnji mira, ali i koje to pozitivne vrijednosti mir uspostavljaju. Pisanjem pisma učenici/ce su dodatno jačali pozitivne vrijednosti koje utiču na razvoj njihove ličnosti u smjeru tolerancije i boljeg svijeta.
Ove radionice su dio i projekta „JustNow“ koji se bavi nastavnim alatima i materijalima za obuku o zaštiti ljudskih prava i Međunarodnog humanitarnog prava.
Radionice pripremio i vodio profesor Igor Smiljanić.

Slične objave