Prvo mjesto na općinskom takmičenju “PROJEKT GRAĐANIN”!

CIVITAS MART 2019 OT 2

U subotu, 30. marta u Elektrotehničkoj školi za energetiku Sarajevo, održano je općinsko takmičenje učenika srednjih škola. Na takmičenju školu je predstavljala ekipa u sastavu: Almina Zagorac, Faris Bozalija, Lejla Piplaš, Albina Hasanbegović, Amina Bašić, Halil Ćubara, Amina Tabaković i Mirnes Havić, sa temom „ČIST ZRAK ILI MRAK?!“

Naši učenici/e su zauzeli prvo mjesto, te se plasirali na kantonalni nivo takmičenja.
Ove godine učenici su se bavili problemom zagađenosti zraka i stimulacijom ugradnje i korištenja gasa/plina u motornim vozilima kao dio dugoročnih mjera.
„Projekat  Građanin“  je praktični dio nastave predmeta Građansko obrazovanje, demokratija i ljudska prava, koji za cilj ima uključivanje mladih u probleme lokalne zajednice. Takmičenje pred učenike stavlja zadatak predstavljanje određenog problema u njihovom okruženju, otkrivanja zakonske pozadine, kreiranja vlastite mjere javne politike.
Osim navedenog učenici moraju predočiti akcioni plan implementacije predložene mjere.
Čestitamo ekipi i profesoru Igoru Smiljaniću, te im želimo mnogo sreće na kantonalnom takmičenju, koje će se održati 13. aprila.

Vezane vijesti...