Odluka o isplati instruktivno-konsultativne nastave vanrednih ispita za vanredne učenike za januarsko-februarski rok u školskoj 2019/2020. godini

U skladu sa članom 147. Zakona o srednjem obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, br. 23/17 i 30/19) i Pravilnika o korištenju vlastitih prihoda (djel. br. 06-1936-1 od 06.01.2020. godine), a po ukazanoj potrebi Direktor JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo donosi Odluku o isplati instruktivno-konsultativne nastave vanrednih ispita za vanredne učenike za januarsko-februarski rok u školskoj 2019/2020. godini

Ovom Odlukom odobrava se isplata novčane naknade na ime realizovanih časova za radnike/radnice koji su učestvovali u realizaciji vanrednih ispita u januarsko-februarskom roku u školskoj 2019/2020. godine.
Isplata će se vršiti u pojedinačnim novčanim iznosima, koji su utvrđeni zaključenim ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, a sve u skladu sa članom 166. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18).
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Vezane vijesti...