Izvještaj Groningen 04.12. – 08.12. 2022. Godine u okviru aktivnosti Job shadowing

U okviru relazacije projekta VET to VET – Capacity Building in Western Balkans (V2V), aktivnosti Job shadowing, nastavnici JU Srednje škole za saobraćaj i komunukacije Sarajevo, Emilija Martinčević, Igor Smiljanić i Damir Bradarić su posjetili Groningen-Holandija, u periodu od 04.12.2022. – 08.12.2022. godine.

Radnu i stručnu posjetu Groningenu započeli su posjetom školskog centra Noorderpoort, gdje ih je domaćin gospođa Minke Kloppenburg upoznala sa samim konceptom Noorderpoort korporacije i ERASMUS projektima koje oni trenutno provode a nakon toga realizovali su teme vezane ta projekt menadžment i primjere dobre parakse u njihovoj školi, koje će moći pokušati primijeniti i u našem obrazovnom sistemu, odnosno u radu naše Škole.

Drugog radnog dana posjetili su kompanije koje se bave transportom i logistikom “Elzinga Materieel”, kao primarnom djetanošću ali i reciklažom kao i proizvodnjom električne energije sa posebnim pogonima za proizvodnju “čiste energije”. Također, obišli su i kompaniju “Sealine” koja se također bavi logistikom, ali su i specijalizovani za skladištenje ribe iz svih krajeva svijeta te daljnji transport do krajnjih kupaca. Posjeduju dvije velike hladnjače.

Sa organizacijom savremene nastave, holandskog obrazovnog sistema, kao i najsavremenije opreme, na kojoj rade i uče njihovi učenici, upoznali su se u Školi za energetiku i pomorstvo. I pored svih tih idealnih uslova imaju problem sa upisnom politikom, jer se veoma mali broj učenika odluči da upiše ovu školu. Na kraju radnog dana obišli su servis i prodajni salon (Century autogroup), gdje će naša dva učenika raditi za vrijeme njihovog skorog boravka u Groningenu (Long mobility). Na licu mjesta su se uvjerili da se radi o veoma savremenom servisu za VW, Audi, Škoda i Seat vozila pokretana konvencionalnim motorima kao i hibridna i električna vozila.   

Zadnjeg dana boravka u Groningenu, naši nastavnici su posjetili školu „Spotrscentrum“ gdje su imali priliku da se detaljno upoznaju sa projektima „New Roads“ i „New Fit“ koji direktno rade sa učenicima koji nisu zadovoljni svojim prvim izborom srednje škole i sa učenicima koji zbog problematičnog ponašanja više nisu redovni učenici. Također, prisustvovali su i jednom času engleskog jezika gdje su se uvjerili da njihove metodologije i sam način držanja časova nisu drugačije od naših. Oprema, kako za nastavnike tako i za učenike, dosta im je savremenija od naše. Na samom kraju dana, domaćin gospođa Kloppenburg, organizovala im je večeru u restoranu gdje njihovi učenici rade praksu te su još jednom imali priliku da vide njihov način i koncept obrazovanja. Izvršilu su  evaluaciju radne i stručne posjete Groningenu i Holandiji. Istakli su da su u potpunosti zadovoljni samom organizacijom i svemu viđenom, te su istakli neke od stvari koje će zasigurno pomoći njihovom daljnjem radu kako u nastavi tako i sa novim projektima. Neke od tih aktivnosti su:

  • nova metodologija učenja (kako sistematizirati nastavni plan i program s QR kodom)
  • poznavanje razlika u projektima u EU
  • kako postati dobar Project Manager
  • kako tražiti nove partnere u projektima
  • kako vratiti učenika na pravi put (projekt New Roads – rad sa problematičnim učenicima)

Za učešće u radnoj i stručnoj posjete Groningenu-Holandija (Job shadowing) uručeni su im certifikati.

Slične objave