Termini predviđeni za upoznavanje učenika sa zaključnim ocjenama iz uspjeha i vladanja na kraju prvog polugodišta 2018/2019. školske godine

U prilogu je tabela sa terminima koji su predviđeni za upoznavanje učenika sa zaključnim ocjenama iz uspjeha i vladanja na kraju prvog polugodišta 2018/2019. školske godine:

Redni broj Razred Razrednik Termin (datum i vrijeme)
1. 1-1 Damir Bradarić 17.01.2019. u 09:00h
2. 1-2 Melisa Mekić 21.01.2019. u 12:00h
3. 1-3 Nermina Mujezinović 22.01.2019. u 16:30h
4. 1-4 Azra Mrnđić 21.01.2019. u 16:30h
5. 1-5 Sadina Muzaferović 15.01.2019. u 10:00h
6. 1-6 Amir Hodžić 21.01.2019. u 16:00h
7. 1-7 Almir Brkić 08.01.2019. u 10:00h
8. 1-8 Zlata Krunić 14.01.2019. u 10:00h
9. 2-1 Sabahudin Solak 21.01.2019. u 16:00h
10. 2-2a Mersid Džinović 22.01.2019. u 16:30h
11. 2-2b Elvedin Korora 21.01.2019. u 12:00h
12. 2-3 Selma Filipović Šoljić 23.01.2019. u 16:30h
13. 2-4 Mehmed Bubić 22.01.2019. u 16:20h
14. 2-5 Alma Šoše 24.01.2019. u 10:00h
15. 2-6 Eldin Bučan 17.01.2019. u 11:00h
16. 2-7 Sejo Begić 15.01.2019. u 09:30h
17. 3-1a Muhamed Lepir 16.01.2019. u 10:00h
18. 3-1b Alma Telalbašić 23.01.2019. u 12:00h
19. 3-2a Jasmina Strika 21.01.2019. u 16:30h
20. 3-2b Sead Sokolović 21.01.2019. u 16:30h
21. 3-3 Ramiz Klačar 23.01.2019. u 11:00h
22. 3-4 Omar Prnjavorac 24.01.2019. u 10:30h
23. 3-5 Alija Šoljić 23.01.2019. u 16:30h
24. 3-6 Mirza Hamzabegović 16.01.2019. u 09:00h
25. 4-1a Hana Mašić 21.01.2019. u 12:00h
26. 4-1b Alma Telalbašić 23.01.2019. u 11:30h
27. 4-2a Midhat Tatlić 18.01.2019. u 11:00h
28. 4-2b Neđma Avdić 24.01.2019. u 11:00h

Vezane vijesti...