Nagradni izlet za Travnik i Jajce

Dana 02.06.2023. Učenici Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo su relizirali jednodnevni nagradni izlet u Travnik i Jajce, gdje su posjetili Travničku tvrđavu – Stari grad, rodnu kuću Ive Andrića, Šarenu džamiju, Plavu vodu, Plivski vodopad, centar Jajca i Muzej AVNOJ-a.
Prilikom obilaska Travničke tvrđave učenici su se upoznali sa historijatom ovog jednog od najljepših i najočuvanijih utvrđenih objekata srednjovjekovne BiH koji je 1953. godine predan na brigu Zavičajnom muzeju u Travniku.
Tokom obilaska Travnika učenici/ce su se prisjetili i najznačajnijih dijela našeg nobelovca Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija i obišli rodnu kuću Ive Andrića koja je osnovana 1974. godine i u kojoj je smještena stalna postavka o životu i djelu našeg nobelovca, a nakon piščeve smrti, 13. marta 1975. godine proglašena Memorijalnim muzejom Ive Andrića.
Također su posjetili i čuvenu Šarenu džamiju u Travniku koja predstavlja jedinstven primjer u osmanskoj arhitekturi gdje se ista građevina koristi u sakralne i svjetovne svrhe.
U Jajcu su imali priliku da posjete i čuveni Plivski vodopad koji se nalazi u centru grada što ga čini specifičnim i jedinstvenim u svijetu i
sami centar grada koji je danas lijepo rekonstruisan i uređen.
Muzej AVNOJ-a, gdje su nas ljubazni domaćini upoznali o detaljima tokom noći kad je održano zasjedanje i donesene sudbonosne odluke za budućnost naših naroda. Muzej je osnovan 1953. godine kao centralna, jugoslovenska, muzejska i memorijalna institucija. Dom AVNOJ-a sa pokretnom imovinom koju sačinjavaju i portreti TiTa, Staljina, Ruzvelta i Čerčila je danas nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
U pratnji učenika/ca su bili profesori/ce Jasmina Strika, Maša Omerbašić, Sabahudin Solak i Igor Smiljanić.

Slične objave