Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2022/2023.godini

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), i člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), a u vezi s članovima 5. i 6. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 12/22), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj:11-11-30-15660-1/22 od 23.05.2022.godine i Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj:11-03-02-34-5217-76/22 od 20.05.2022.godine i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj:06-01-1-4448/22 od 01.06.2022.godine, JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U ŠKOLSKOJ 2022/2023.GODINI

 1. Nastavnik/ca bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 2. Nastavnik/ca informatike, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 3. Nastavnik/ca informatike, 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 4. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-tehnologija zanimanja (II i III), tehnološke operacije,  1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 5. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-poznavanje elektrotehničkog materijala, 1 izvršilac,2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 6. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-tehnologija materijala i roba u transportu, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 7. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-poznavanje materijala, 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 8. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 9. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-tehnologija komunikacija (III i IV), tehnika komunikacija IV razred, infrastrtuktura i održavanje kom.sistema, praktične vježbe IV razred, 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 10. Nastavnik/ca praktične nastave  (automehaničar), 1 izvršilac, 26 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 11. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-ekonomska grupa predmeta, 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 12. Nastavnik/ca stručno-teorijske nastave-ekonomika drumskog saobraćaja, 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 13. Rukovodilac računovodstva,1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično,na određeno vrijeme, od 01.09.2022.godine  do 31.08.2023.godine;
 14. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2022.godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 15. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2022.godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 16. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2022.godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 17. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na neodređeno vrijeme od 01.09.2022.godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci;
 18. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2022.godine do 31.08.2023.godine;
 19. Radnik/ca na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2022.godine do 31.08.2023.godine,
 20. Psiholog 1 izvršilac -15 sati sedmično – na neodređeno vrijeme od 01.09.2022.godine, uz obavezu probnog rada u trajanju od šest mjeseci

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave obavještenja o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu ”Dnevni avaz” od 04.06.2022. godini i krajnji rok za prijavu na ovaj javni konkurs je 13.06.2022. godine.


You may also like...